American Curl - BR* Aruak Curl Rhianna BR* Aruak Curl Rhianna

Pai: BR* Aruak Curl Oddin

Mãe: BR* Aruak Curl Venus

Cor: Red Classic Tabby Bicolour (ACL d 22 03)

Olhos: Copper

Nasc.: 12.11.2015

American Curl -  BR* Aruak Curl Mereen BR* Aruak Curl Mereen

Pai: NW, CH, BR* Aruak Curl Mordred, JW

Mãe: CH, BR* Aruak Curl Lilla

Cor: Red Bloched (ACL d 22)

Olhos: verdes

Nasc.: 26.03.2014

American Curl - BR* Aruak Curl Candy BR* Aruak Curl Candy

Pai: BR* Aruak Curl Pepper

Mãe: BR* Aruak Salomé

Cor: Black Tortie Classic Bicolour ( ACS f 22 03)

Olhos: Cobres

Nasc.: 01.03.2015

American Curl - BR* Aruak Curl Kamille BR* Aruak Curl Kamille

Pai: BR* Aruak Curl Pepper

Mãe: BR* Aruak Curl Luna

Cor: Black Tortie Silver Blotched Bicoulor (ACL fs 03 22)

Olhos: Verdes

Nasc.: 28.11.2014

American Curl - BR* Aruak Curl Venus BR* Aruak Curl Venus

Pai: NW, CH, BR* Aruak Curl Mordred, JW

Mãe: BR* Aruak Eve

Cor: Red Blotched (ACS d 22)

Olhos: Cobres

Nasc.: 06.09.2014